30 minutový let “VÝZVA”

Trasa letu: Let ponad večerne osvetlený Poprad alebo Kežmarok
Môžete obdivovať osvetlené mesto a jeho okolie, panoramatické obrysy
monumentálnych Tatier, vzdialené svetlá z horských chát či Skalnatého plesa
a Štrbského plesa. Pristátie na osvetlenú dráhu (možnosť pozorovania
mesiaca a nočnej oblohy z inej perspektívy)